– Om du kallar svansen för ben, hur många ben har en katt?

Ledtråd:
Svar:

– Fyra, svansen är fortfarande en svans vad du än kallar den.